You need to select your Shop page in wp-admin > WooCommerce > Settings > Products.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

 

Mừng Xuân Mậu Tuất - Giảm toàn bộ sản phẩm từ 15-20%. Tặng ngay khăn lụa cao cấp! Giải tán